Elektronický vrátný

OZNÁMENÍ

Z důvodu, že se stále vchody ve večerních hodinách nezamykají a vlastníci (nájemníci) vpouštějí el. vrátným do domu i cizí lidi, bude s okamžitou platností elektrický vrátný od 18:00 do 7:00 hod. vypnutý.

V případě, že Vám nefunguje domácí telefon, můžete se obrátit na pana Bohuslala Vlasáka, tel.: 604503176, který Vám po dohodě závadu v bytě odstraní.
Pozn.: Jelikož domácí telefon není majetkem SVJ, úhradu za opravu či případný nový aparát si hradí vlastník sám.

Důvod:
V neděli dne 22. 2. 2015 nám vandal, který se dostal do domu, ve čtyřech vchodech vytrhal všechny bodová světla ve výtahu, vytrhal rámečky a způsobil tím značnou škodu. Škodu řeší Policie ČR.