Hlášení Havárie

150 – Hasiči

155 – Záchranná Zdravotní Služba

158 – Policie

156 – Městská Policie

112 – Integrovaný Záchranný Systém

Další důležitá telefonní čísla :

Pohotovost Elektřina – 800 850 860

Pohotovost Plyn – 1239

Pohotovost Voda – 840 111 111

Hasičský Záchranný Sbor – 950 431 010

Zdravotní Zařízení – 474 447 111

Policie České Republiky – 974 433 111

Ředitelství HZS Okresu – 950 421 011